Rezultate

Inițiativă Legislativă: Eliminarea descriminării deputaților de diaspora

LEGE

pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic – După art.45 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49, din 22 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art.451, cu următorul cuprins:

Art.451 – (1) De drepturile prevăzute de art.41 și art.45 beneficiază și deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării, care se deplasează pentru activităţi legate de exercitarea mandatului în circumscripția electorală.

(2) Diurna de deplasare, cheltuielile de cazare și de transport se asigură o singură dată pe lună, în limita numărului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului.

(3) Deplasările efectuate în perioada vacanței parlamentare pentru activităţi legate de exercitarea mandatului se supun aprobării Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv Biroului permanent al Senatului, fără a depăși limitele prevăzute la alin.(2).

EXPUNERE DE MOTIVE

Una dintre principalele activități ale deputaților și senatorilor se referă la contactul permanent și nemijlocit pe care aceștia trebuie să îl aibă cu cetățenii din circumscripția electorală în care au fost aleși. Pentru acest motiv, săptămânal, o parte a activităților se derulează în circumscripțiile electorale.

În acest context, articolele 41 și 45 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor prevăd acoperirea costurilor privind deplasarea deputaților și senatorilor aleși în circumscripțiile naționale (nr.1-42) pentru activităţi legate de exercitarea mandatului. Din păcate, actualul cadru normativ nu prevede expres și modul de decontare a cheltuielilor ocazionate de exercitarea mandatului pentru deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării (circumscripția electorală nr.43 Diaspora).

În acest sens, propunem completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor cu un nou articol, art.451, astfel încât și deputații și senatorii reprezentând circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării să se poată deplasa în circumscripția electorală, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, iar cheltuielile ocazionate să poată fi decontate din bugetul fiecărei Camere.

Mai mult decât atât,  având în vedere faptul că activitatea parlamentară implică atât activitatea în circumscripțiile electorale, cât și participarea efectivă la lucrările Parlamentului, propunem ca diurna de deplasare, cheltuielile de cazare și de transport să se asigure o singură dată pe lună, în limita numărului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

INIŢIATOR

Valentin-Ilie FĂGĂRĂŞIAN – Deputat PNL