Ghid de reîntoarcere în țară

Vrei să te întorci acasă?​

Noi te așeptăm.

Selectează zona de interes și află mai multe:

Acte

Educație

Sănătate

Muncă

Protecție Socială

Afaceri

Acte

Eliberarea cărții de identitate

 • În cazul unui minor căruia nu i s-a eliberat o primă carte de identitate, dovada identității se face prin intermediul unui certificat de naștere.
 • Dovada cetățeniei se face cu ajutorul certificatului de naștere însoțit de cartea de identitate sau de pașaportul unuia dintre părinți.
 • După împlinirea vârstei de 14 ani, minorul depune cererea de eliberare a cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul legal al acestuia, împreună cu documentele menționate mai sus.
 • Cetățenii români cu domiciliul în străinătate și care locuiesc temporar în România pot solicita eliberarea unei cărți de identitate provizorii, valabilă un an.
 • În cazul unui divorț pronunțat în străinătate, trebuie să vă adresați serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, primăriei competente, pentru înscrierea hotărârii străine în registrele de stare civilă din România.

Transcrierea și înregistrarea actelor de stare civilă

 • Minorii în vârstă de peste 14 ani pot solicita transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu sau prin intermediul unui împuternicit cu procură specială, asistat de unul dintre părinți sau, dacă este cazul, de un tutore; în cazul în care părinții au domicilii diferite în țară, primăria competentă pentru transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare dintre cele două primării în care își au domiciliul părinții minorului.
 • În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la locul de reședință al solicitantului sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu în țară al defunctului.
 • Cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au avut niciodată domiciliul în România, depun cererea de transcriere numai personal, prin titularii sau reprezentanții legali ai acestora.
 • Cererile de transcriere se depun numai personal de către reprezentantul legal.

Înregistrarea cetățenilor romani la registre de stare civilă ale misiunilor diplomatice ale României

 • Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot solicita înregistrarea la misiunile diplomatice sau oficiile consulare a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, dacă înregistrarea actului sau faptei de stare civilă a fost făcută anterior la autoritatea statului de reședință. Cererea se depune la misiunea diplomatică sau la consulatul României din țara în care s-a făcut anterior înregistrarea.

Eliberarea pașaportului

 • După întoarcerea în țară, vă puteți adresa oricărui serviciu public comunitar pentru eliberarea sau înregistrarea pașapoartelor simple.
 • Pentru a accelera depunerea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice, Direcția Generală de Pașapoarte a dezvoltat o nouă platformă de programare online a cetățenilor, disponibilă la adresa www.epasapoarte.ro.
 • Această platformă nu permite programarea programărilor pentru ridicarea pașapoartelor.
 • În plus, prin intermediul platformei de programare online poate fi accesată partea de STATUS PAȘAPORT, care este un serviciu public pus la dispoziția rezidenților care le permite acestora să monitorizeze în timp real stadiul în care se află cererea de eliberare a pașaportului electronic simplu.
 • În cazul cererilor de pașapoarte simple temporare pentru minorii cu vârsta sub 14 ani, trebuie prezentate 2 fotografii color similare (3,5 x 4,5) împreună cu documentația necesară, dacă acestea nu sunt deja incluse în formularul de cerere de pașaport al solicitantului.

Cât costă pașaportul, cat e valabil și cum se poate plăti

 • 258 lei pentru pașaport simplu electronic eliberat persoanelor cu vârsta peste 12 ani. 
  • valabil 5 ani intre 12-18 ani si 10 ani +18;
 • 234 lei pentru pașaport simplu electronic eliberat persoanelor cu vârsta sub 12 ani. 
  • valabil 3 ani;
 • 96 lei pentru pașaport simplu temporar (indiferent de vârstă). 
  • valabil 12 luni;
 • Începând cu data de 07 Septembrie 2020, taxa de pașaport poate fi plătită după cum urmează: - la casieriile CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay;- online, prin intermediul platformei virtuale de plată ghiseul.ro.

Educație

Înscrierea copilului în învațământul românesc

 • Înscrierea în sistemul școlar românesc necesită echivalarea studiilor străine. Până la finalizarea procedurii de echivalare, elevii sunt înscriși ca audienți. 
 • Activitatea elevilor audienți este consemnată în cataloage provizorii; toate evaluările și prezențele vor fi trecute în cataloagele de clasă în urma recunoașterii și echivalării studiilor în străinătate. 
 • Alegerea nivelului clasei la care se înscrie copilul ca audient se face de către o comisie de instructori care predau la nivelul de studiu specificat sau de către părinți, decizie asumata prin semnătură.

Înscrierea la grădiniță

 • Cererea de înscriere la grădinița trebuie sa conțină:
  • copie a certificatului de naștere al copilului; 
  • copie a actului de identitate al părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal; 
  • dosar medical completat conform normelor
  • aviz epidemiologic; 
  • hotărâri judecătorești relevante
  • documente care să confirme îndeplinirea criteriilor generale sau speciale de selecție a celor trei instituții de învățământ alese;
  • adeverințe de venit ale părinților sau alte documente care să ateste venitul familiei pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal.
 • Grădinițele de stat sunt gratuite.

Înscrierea în clasa pregătitoare

 • Pentru înscrierea în clasa pregătitoare, părinții / tutorele legal trebuie să indice unitatea școlară la care este alocată strada de domiciliu.
 • Documentele de înscriere în clasa pregătitoare:
  • online sau la secretariatul școlii, o cerere de înscriere standard;
  • o copie verificată a certificatului de naștere al copilului de la școală;
  • o copie a cărții de identitate a părintelui, confirmată de secretariatul școlii pe baza originalului;
  • o copie a documentului prin care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (sau Centrul desemnat pentru Municipiul București) comunică dezvoltarea psihosomatică a copilului - dacă este cazul; 
 • Informațiile din formularul standard de înscriere sunt introduse într-un program informatic pentru validare și poate fi aleasă doar o singură școală.

Recunoașterea diplomelor preuniversitare străine

 • Inspectoratul Școlar al județului în care elevul își va continua studiile echivalează diplomele I-XII/XIII absolvite în străinătate. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației echivalează diplomele preuniversitare străine.
 • Dosarul de echivalare trebuie să fie prezentat de către părinții, sau tutorii legali ai elevului la instituția de învățământ la care este înscris ca audient sau la inspectoratul școlar din județul în care se vor continua studiile.
 • În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu prezintă dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, elevul va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa aleasă de comisia instituției de învățământ.
 • Dosarele de echivalare a diplomelor pot fi depuse la Ministerul Educației sau la Inspectoratul Școlar Județean. Solicitați echivalarea pentru a obține recunoașterea studiilor și diplomelor străine. Cererea va fi susținută de documente doveditoare.

Echivalarea si recunoasterea diplomelor universitare straine

 • Universitățile românești recunosc studiile universitare din străinătate pentru viitorii studenți. CNRED din cadrul Ministerului Educației recunoaște diplomele de licență și de masterat. 
 • Instituțiile de învățământ superior sau de cercetare și dezvoltare din România recunosc diplomele de doctorat (doar pentru programe postuniversitare, abilitare, posturi didactice sau de cercetare) sau Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (în alte scopuri decât cele prevăzute pentru universități).
 • Dacă sunteți conducător de doctorat sau profesor universitar în străinătate, adresați-vă site-ului CNRED pentru recunoașterea în România. Înainte de a pleca de acasă, vizitați site-ul CNRED pentru a vedea dacă documentele dvs. academice trebuie să fie apostilate sau super-legalizate.

Sănătate

Sănătate, locuri de muncă, drepturi sociale

 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate, o entitate guvernamentală autonomă subordonată Ministerului Sănătății, oferă pachete de servicii medicale. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se află în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Cum puteți beneficia de serviciile medicale din România

 • Persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate beneficiază de un pachet de bază de servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele, aprobate de guvern și furnizate de furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, care sunt listate pe site-ul CNAS. 
 • Persoanele asigurate contribuie la fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
 • Unele categorii de persoane sunt asigurate fără a plăti.
 • Persoanele neasigurate pot beneficia de un pachet minim de servicii medicale, medicamente și materiale sanitare pentru urgențe medicale și chirurgicale, boli endemice sau cu potențial endemic, monitorizarea sarcinii și a nașterii, servicii de planificare familială și terapii preventive și curative, asistență medicală primară, ambulatorii de specialitate pentru specialități clinice, ambulatorii de stomatologie, asistență medicală spitalicească.
 • Asistența medicală de urgență (112) cuprinde tratamentul medical de urgență și transportul medical asistat cu sau fără medic, consultațiile medicale de urgență la domiciliu și transportul medical fără asistență. Centrele de permanență, spitalele locale/centrele de urgență, unitățile de primire a urgențelor (UPU) oferă servicii medicale (CPU).

Cum se obține asigurarea CNAS

 • Angajații contribuie cu 10% la asigurarea de sănătate. Angajatorul dumneavoastră va deduce și va trimite contribuția dumneavoastră la CNAS. Dacă sunteți pensionar, dacă primiți indemnizație de șomaj sau asistență socială, sunteți asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate fără a plăti această contribuție. 
 • Dacă obțineți venituri din activități independente, agricultură, silvicultură, piscicultură, asociere cu o persoană juridică, transfer de proprietate, dividende, dobânzi, drepturi de proprietate intelectuală, investiții și alte surse, trebuie să plătiți contribuții de asigurări sociale dacă estimați că venitul dvs. pentru anul în curs este egal cu 12 salarii minime brute, în vigoare la data limită.
 • În cazul în care venitul dvs. este mai mic de 12 salarii minime brute sau realizați venituri care nu sunt supuse contribuțiilor sociale și nu vă încadrați în categoriile de persoane scutite de plata contribuțiilor sociale, puteți opta pentru plata contribuțiilor sociale pe baza calculului egal cu 6 salarii minime brute, în vigoare la data depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
 • În anul 2022, salariul minim brut este de 2.550 de lei.

Cum vă puteți înscrie la un medic de familie

 • Odată asigurat, vă puteți înscrie la un medic de familie pe baza unei cereri și folosind cardul dumneavoastră. 
 • Înscrierea la un medic de familie se face pe baza formularului de înscriere pentru persoanele care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință, pentru adulții care primesc un duplicat al cardului național și pentru minorii între 0 și 18 ani.
 • În "Harta furnizorilor" a CNAS sunt înscriși medicii de familie din fiecare județ.

Cum vă puteți schimba medicul de familie

 • Dacă doriți să vă schimbați medicul de familie, depuneți o cerere de transfer la medicul la care doriți să vă înscrieți.
 • Pentru înregistrarea prin transfer se utilizează cardul național de asigurări de sănătate; pentru cei cărora nu li s-a eliberat cardul național, refuză cardul național sau urmează să primească un duplicat al cardului național, precum și pentru minorii 0-18 ani, înregistrarea/schimbarea medicului de familie se face pe baza înregistrării prin transfer.
 • În acest caz, medicul de familie destinatar trebuie să anunțe medicul pe care l-ați părăsit în termen de 15 zile. Medicul de familie care pleacă trebuie să furnizeze medicului destinatar o copie a dosarului medical al pacientului în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul de la care pleacă individul păstrează dosarul medical original.
 • Vă puteți schimba medicul de familie în termen de cel puțin 6 luni de la înregistrarea anterioară, cu unele excepții (decesul medicului de familie, încetarea contractului medicului de familie cu CNAS, preluarea activității medicului de familie, mutarea).

Muncă

Formarea profesională și recunoașterea competențelor

 • Contactați agenția locală de ocupare a forței de muncă pentru formare profesională sau ajutor în afaceri.
 • Recunoașterea experienței profesionale și a formării profesionale dobândite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană se face în conformitate cu Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, persoanelor care doresc să exercite în România activitățile prevăzute în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 07.09.2005.
 • Metoda permite solicitanților să exercite o activitate sau o ocupație similară în România în aceleași condiții ca și românii.
 • Procedura este pusă în aplicare de către Direcția pentru Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Competențele non-formale sau informale pot fi evaluate și certificate de către centre.
 • Autoritatea Națională pentru Calificări coordonează evaluarea și certificarea competențelor profesionale non-formale.

Măsuri privind ocuparea forței de muncă și mobilitatea

 • Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, astfel cum a fost modificată, oferă următoarele măsuri de încurajare a ocupării și a căutării active a unui loc de muncă de către persoanele înregistrate la ANOFM: 
   • Prima de încadrare în muncă: 
    • se plătește lunar, timp de 12 luni, persoanelor fără loc de muncă care își găsesc un loc de muncă la o distanță mai mare de 15 mile de domiciliul lor. Suma este de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, în funcție de numărul de zile lucrate. 
   • Prima de instalare: 
    • se acordă persoanelor înregistrate la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv cetățenilor români care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în UE și Spațiul Economic European timp de cel puțin 36 de luni, care se angajează la o distanță mai mare de 50 km de domiciliu/reședință și își schimbă domiciliul/reședința. Indemnizațiile diferențiate sunt: 
     • 12.500 lei pentru șomerii aflați în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă care se angajează în altă localitate și își schimbă domiciliul/reședința;
     • 15.500 lei pentru persoanele prevăzute de lege care își schimbă domiciliul/reședința, dacă sunt însoțite de membri de familie, iar în cazul membrilor de familie monoparentală, când sunt însoțiți de copilul/copiii aflați în grija;
  • dacă ambii soți îndeplinesc condițiile pentru prima de instalare, unul dintre ei va primi 12.500 lei, iar celălalt 3.500 lei.
 • Se acordă prime de încadrare în muncă și de instalare doar celor care locuiesc în zonele Planului național de mobilitate.
 • Alocație de relocare (Programul „Prima Chirie”): se acordă lunar, timp de maximum 36 de luni, persoanelor înregistrate ca șomeri care se angajează la o distanță mai mare de 50 de kilometri de locul de reședință și care își schimbă sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate. Suma reprezintă 75% din cheltuielile de subzistență majorate, dar nu mai mult de 900 lei/lună. Prima se acordă persoanelor cu venituri lunare sub 5.000 de lei net.

Suplimente pentru angajați:

 • 30% din valoarea indemnizației de șomaj până la sfârșitul perioadei pentru care au fost eligibili;
 • Primă de inserție pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale care se înregistrează la agențiile de ocupare a forței de muncă și încep să lucreze cu normă întreagă în termen de 60 de zile de la absolvire.
 • Prima este de 3 ori mai mare decât indicatorul social de referință la momentul angajării (în prezent 500 lei).
 • Prima de activare de 1.000 de lei nu este impozitată pentru beneficiarii înregistrați ca șomeri neindemnizați care lucrează cu normă întreagă timp de cel puțin 3 luni.

Drepturi sociale

 • Accesați acest link pentru a verifica cele 180 de servicii și beneficii gestionate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și entitățile subordonate acestuia.

Protecție Socială

Șomajul

 • Accesați acest link pentru a verifica dacă aveți dreptul la ajutor de șomaj.
 • Dacă sunteți eligibil pentru ajutoare de șomaj în România, înregistrați-vă direct la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunea dumneavoastră.
 • Depuneți formularul european U1 la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru verificarea eligibilității.
 • Formularul trebuie să fie furnizat de departamentul public de ocupare a forței de muncă sau de organizația de securitate socială din țară.
 • Pentru a beneficia de șomaj, trebuie sa îndepliniți cumulativ următoarele:
  • Aveți un stagiu de cotizare de minimum 12 luni, în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
  • Nu aveți niciun venit sau venitul dvs. legal este mai mic decât indicatorul social de referință la data depunerii cererii.
  • Nu îndepliniți condițiile de pensionare.
  • Sunteți înregistrat la Agenția pentru ocuparea forței de muncă din regiunea în care ați lucrat sau ați obținut venituri ultima dată.
 • Durata maximă de indemnizare se bazează pe suma perioadelor de asigurare din România și din străinătate. Indemnizațiile de șomaj diferențiate sunt după cum urmează:
   • 6 luni pentru un an de vechime și pentru absolvenți;
   • 9 luni pentru 5 ani vechime;
   • 12 luni pentru oricine are 10 ani vechime;
 • Dacă ați beneficiat de indemnizații de șomaj în temeiul legislației statului membru al UE în care ați lucrat ultima dată, perioada pentru care ați fost eligibil pentru prestații în temeiul legislației românești este aceeași.

 • Un cetățean sau rezident al unui stat membru care călătorește în UE poate beneficia de o protecție socială adecvată în caz de șomaj prin cumularea perioadelor de asigurare sau de muncă din mai multe state membre. Atunci când este cazul, o prestație creată într-un stat membru poate fi transferată în alt stat membru pentru o durată definită de până la 3 luni, în timp ce persoana fără loc de muncă își caută un loc de muncă.

 • Contactați Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a afla dacă sunteți eligibil pentru prestații de șomaj după ce ați beneficiat de asigurare de șomaj într-un alt stat membru al UE/SEE sau în Elveția.

Pensia

 • Persoanele care au lucrat în România și în alte țări ale UE pot solicita drepturi de pensie atât în temeiul legislației românești, cât și al celei europene.
 • Pilonul I este reprezentat de pensia de stat. Reforma pensiilor a adăugat Pilonii II și III la pensia de stat, Pilonul I.
 • Pilonul II este pensia cu contribuții definite, administrate privat, care sunt obligatorii până la 35 de ani și opționale între 35 și 45 de ani.
 • Pilonul III este un program de pensii administrat privat, bazat pe conturi individuale.

Linie gratuită pentru informații referitoare la sistemul național de pensii

Telverde CNPP: 0800 826 727

Afaceri

Mediul economic din România

 • Progresul economic constant al României continuă să atragă investiții din partea diasporei românești.

 • Potențialul de creștere al României este evidențiat de piața internă de 20 de milioane de locuitori, de deschiderea către Marea Neagră, de cele 37 de milioane de hectare de teren arabil, de o tradiție industrială puternică și de o forță de muncă înalt calificată la unul dintre cele mai mici costuri din UE, cu o creștere anuală a PIB-ului de 4,1%, la peste 222 de miliarde de euro în 2019.

Regim de impozitare – Persoane Juridice

 • Impozitul pe profit de 16% din România este al șaselea cel mai mic din UE.

 • Guvernul român scutește de impozitul pe profit întreprinderile care reinvestesc veniturile în tehnologii inovatoare sau în cercetare și dezvoltare.

 • Microîntreprinderile sunt impozitate pe venit, nu pe profit, la o rată de 1% pentru întreprinderile cu cel puțin un angajat și de 3% pentru cele fără lucrători.

Regim de impozitare – Persoane Fizice

 • România are unul dintre cele mai favorabile regimuri de impozitare a forței de muncă din Comunitatea Europeană, atât pentru angajați, cât și pentru firme, ocupând locul trei în UE, cu 37,25% la contribuții și 10% la impozitul pe venit, totalizând 47,25% din totalul veniturilor brute.
 • Persoanele fizice care datorează impozit pe venit și contribuții de asigurări sociale trebuie să depună anual o declarație fiscală unică la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).
 • În cele ce urmează sunt descrise categoriile de persoane fizice supuse sau exceptate de la impozitare și plata contribuțiilor sociale:
  • persoanele rezidente;
  • persoanele care își schimbă rezidența;
  • persoanele nerezidente;
  • persoanele cu profesii liberale;
  • persoanele care nu realizează venituri;
  • persoanele scutite de plată.
 • Românii sau străinii cu domiciliul fiscal în străinătate care se muta în România pentru mai mult de 183 de zile în decursul unei perioade de 12 luni completează un chestionar de rezidență fiscală la sosire. În funcție de scenariu, autoritatea fiscală le comunică dacă au impozit integral în România sau doar pentru veniturile din România.
 • Veniturile generate în țările cu care România are o convenție de evitare a dublei impuneri pot fi impozitate la o cotă redusă sau scutite în anumite condiții, dacă se prezintă autorităților statului gazdă un certificat de rezidență fiscală.
Surse:

Ghidul de întoarcere în țară publicat de Departamentul pentru românii de pretutindeni

Abonează-te la newsletter

Fii la curent cu propunerile mele.

Despre mine

Ținta mea principală este să reprezint diaspora cu onestiate, corectitudine și pasiune în Parlamentul României

Social Media

X