Programe

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021

 • Veniturile sunt programate la 90,3 miliarde lei – cu cca. 10 miliarde mai mult decât în 2020 și cu cca. 20 miliarde lei mai mult față de anul 2019. Așadar, creșterea cu peste 27% a bugetului asigurărilor sociale de stat în numai 2 ani înlătură orice fel de speculație privitoare la dorința Guvernului de a redistribui cât mai mulți bani în societate și de a proteja activ locurile de muncă din economie;
 • În anul 2021 avem o creștere importantă a transferurilor care se realizează din contribuțiile angajaților, către Pilonul 2 de pensii (pensiile administrate privat), aceste transferuri ajungând la peste 9,75 miliarde de lei;
 • În ceea ce privește cheltuielile BASS, acestea se ridică la 90,2 miliarde de lei, din care 89,24 miliarde lei cheltuieli de asistență socială, după cum urmează:
  • 87,47 miliarde lei cheltuieli efective pentru sistemul public de pensii – alocări mai mari cu cca. 7,7 miliarde lei față de execuția anului 2020;
  • 1,64 miliarde lei pentru ajutoare sociale, din care 1,44 miliarde lei pentru decese și 200 milioane pentru bilete de tratament;
  • 124 milioane lei pentru accidente de muncă sau boli profesionale, precum și pentru plata celorlalte  prestații suportate din fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  • 2,6 milioane lei pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006.

Avem prevăzute, de asemenea, unele cheltuieli de capital aferente reabilitării unor sedii ale caselor teritoriale de pensii, precum și pentru infrastructura informatică a ministerului și a caselor în vederea operaționalizării unor baze de date.

Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj este construit pe venituri totale în valoare de 4,67 miliarde lei, din care:

 • 3,37 miliarde lei pentru asigurările de șomaj;
 • 1,3 miliarde lei pentru Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (cheltuieli în sumă de 110,3 milioane lei, rezultând un excedent de 1,19 miliarde lei).

Finanțăm:

 • Protejarea locurilor de muncă afectate de criza sanitară și de creșterea gradului de ocupare, prin stimularea angajaților și sprijinirea angajatorilor

Am programat resurse financiare pentru următoarele tipuri de măsuri:

 •  798 milioane lei pentru continuarea măsurii șomajului tehnic în anul 2021;
 •  513 milioane lei pentru plata indemnizațiilor de șomaj;
 • 423 milioane lei pentru măsuri active pentru stimularea angajaților și angajatorior;
 • 350 milioane lei pentru susținerea financiară a operatorilor economici și angajaților pentru reducerea programului de lucru;
 • 35,7 milioane lei pentru decontarea unei părți din salariul brut al angajatului.
 • 58 milioane lei pentru finanțarea integrală a indemnizațiilor acordate părinților pentru supravegherea copiilor în perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.
 • Plata obligațiilor financiare ale statului prevăzute în legile aflate în vigoare și atenuarea unor dezechilibre bugetare majore, care provin din deciziile luate în anii precedenți.
 • Majorarea cu 14% a pensiilor din sistemul public, pentru tot anul 2021 (+ cca. 8 mld. lei);
 • Majorarea etapizată a alocațiilor de stat pentru copii (+ cca. 3 mld. lei).
 1. Plata ajutoarelor sociale
 2. 1,64 miliarde lei pentru ajutoare sociale